Cjenovnik

Cjenovnik

Termin
5KM/termin
Cijena za korišćenje saune, teretane ili aerobik termina
Teretana
25KM/15 dana
Neograničen broj dolazaka
Teretana
40KM/mjesec
Neograničen broj dolazaka
Teretana
100KM/3 mjeseca
Neograničen broj dolazaka
Teretana
200KM/6 mjeseci
Neograničen broj dolazaka
Teretana
400KM/1 godina
Neograničen broj dolazaka
Aerobik
40KM/mjesec
Neograničen broj dolazaka na bilo koji tip aerobika
Teretana + Sauna
50KM/mjesec
Neograničen broj dolazaka i korišćenja saune
Aerobik + Sauna
50KM/mjesec
Neograničen broj dolazaka na bilo koji tip aerobika uz korišćenje saune
Teretana + Aerobik
60KM/mjesec
Neograničen broj dolazaka u teretanu i na bilo koji tip aerobika
Teretana + Aerobik + Sauna
70KM/mjesec
Neograničen broj dolazaka u teretanu i bilo koji tip aerobika uz korišćenje saune

 

pravila_ponasanja koristenje_sauna